Menu

Prace remontowe.

Informacja dotycząca prac remontowych przy Starym Kościele w Szebniach

Rozpoczynają się prace remontowe przy Starym Kościele. W styczniu br. Ksiądz Proboszcz podpisał umowę, która przewiduje, że Parafia nasza otrzyma 166 tysięcy złotych pomocy ze środków Unii Europejskiej, która przekazała te środki poprzez Lokalną Grupę Działania Nowa Galicja w Kołaczycach. Pieniądze te stanowić będą 80 % kosztów przewidzianych do poniesienia na remont ogrodzenia Starego Kościoła. Dwadzieścia procent przewidzianych jest jako wkład własny naszej Parafii – czyli trzeba dołożyć z własnych, parafialnych pieniędzy ok. 33 tysiące złotych. Pieniądze te pozwolą na wyremontowanie ok. 2/3 całego ogrodzenia Starego Kościoła. Zakończenie prac remontowych przewidziane jest 30 września 2013 roku, ale wierzymy, że uda się wcześniej zakończyć te prace.

Od zaangażowania parafian zależeć będzie czy w tym czasie zdołamy wspólnie doprowadzić do wyremontowania pozostałej 1/3 części ogrodzenia.

Mamy nadzieję, że wyrażana tak często przez wielu parafian troska o Stary Kościół i jego otoczenie spotka się teraz z przychylnością większości z Nas, nie tylko mieszkańców Szebni ale ze wszystkich miejscowości.

            Przeprowadzenie tego przedsięwzięcia będzie znacznym wysiłkiem organizacyjnym naszej Parafii a to z tego względu, że środki finansowe w Unii Europejskiej wypłacone zostaną dopiero po zakończeniu remontu i poprawnym rozliczeniu wszystkich przewidzianych w projekcie budowlanym prac.

Pomocą przy remoncie Starego Kościoła służy Parafii Gmina Jasło, która mocno wsparła starania a właściwie zdecydowała o przyznaniu pieniędzy z Unii Europejskiej. Znaczną pomocą służy także zawiązane pod koniec ubiegłego roku Stowarzyszenie Parafii Szebnie Dziedzictwo, które wzięło sobie za główny cel dbałość o dziedzictwo kulturowe naszej Parafii. Służy pomocą i radą w przeprowadzeniu prac remontowych. Stowarzyszenie skupia mieszkańców wszystkich miejscowości Parafii. Jeśli ktoś miałby wolę przystąpienia do Stowarzyszenia to jest ono otwarte na każdą osobę chętną do pomocy.

W najbliższych tygodniach wyłoniony zostanie wykonawca remontu ogrodzenia i miejmy nadzieję, że jak zrobi się cieplej rozpoczną się prace.

Warto jeszcze dodać, że na pomalowanie dachu Starego Kościoła Parafia otrzymała z budżetu Gminy Jasło kwotę 20 tysięcy złotych. Prawdopodobnie za taką kwotę nie będzie można rady pomalować całego dachu, co wiązać się będzie z koniecznością wydatków parafialnych.

Parafia złożyła także wniosek do Podkarpackiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków o dotację na remont bryły Starego Kościoła. Złożony został wniosek na dotację w kwocie ponad 160 tysięcy złotych. Parafia czeka na rozpatrzenie tego wniosku i liczy, że konserwator zabytków, która na początku w lutym obejrzała nasz Stary Kościół i była pod wrażeniem tego zabytku, zdecyduje o przyznaniu dotacji.

            Tak więc jako wspólnota parafialna rozpoczynamy w tym roku szeroko zakrojone prace remontowe przy Starym Kościele. Proboszcz Parafii nie jest w stanie sam poradzić sobie z przeprowadzeniem tych wszystkich prac, dlatego liczy na wsparcie Parafian.

Wpisz swój komentarz, a następnie prześlij go klikając przycisk "Wyślij"

 

Menu dodatkowe

Dzisiaj jest

czwartek,
01 października 2020

(275. dzień roku)

Święta

Czwartek, XXVI Tydzień zwykły
Rok A, II
Wspomnienie św. Teresy od Dzieciątka Jezus, dziewicy, dr Kościoła

Licznik

Liczba wyświetleń:
2750729