Menu

 

Program wychowania przedszkolnego

 

Program wychowania przedszkolnego wg koncepcji pedagogicznej bł. Edmunda Bo­ja­now­skie­go, został napisany przez Siostry Ochroniarki ze Zgromadzenia Sióstr Służebniczek Dębickich.

Podstawę do opracowania programu stanowią: chrześcijańska koncepcja człowieka, teoretyczne przesłanki pedagogiki personalistycznej wyrażone w integralnej pedagogice przedszkolnej w systemie i koncepcji pedagogicznej bł. E. Bojanowskiego, kon­cepcja integralnego wychowania Stefana Kunowskiego, charyzmat Sióstr Służebniczek, któ­rym jest służba dzieciom, ubogim i chorym, wiedza i praktyka pedagogiczna wynikająca z tradycji i współczesnej działalności oświatowej i opiekuńczo-wychowawczej Zgromadzenia oraz obowiązująca Podstawa programowa wychowania przedszkolnego dla przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych (Rozpo­rządzenie MEN z dnia 30 maja 2014 (Dz.U. 2014, poz. 803).

W formułowaniu celów oraz tworzeniu programu korzystano ze współczesnych osiągnięć nauki i praktyki pedagogicznej, aby w sposób odpowia­dający aktualnej rzeczywistości wychowania przed­szkol­nego, za­adoptować to, co wynika ze specyfiki integralnej pedagogiki w systemie wychowania bł. E. Boja­nowskie­go.

 

Zawiera ona konkretne ideały i wzory osobowe, jasno określoną misję i wizję działalności opiekuńczo-wychowawczej w ochron­kach-przed­szko­lach, koncepcję wychowania i pracy dydaktycznej, które razem czynią oparty na nich program wychowania przedszkolnego nie jako alternatywną wobec innych, ale wręcz bardzo atrakcyjną i potrzebną współcześnie propozycję dla rodziców i nauczycieli.

Do programu wychowania przedszkolnego został opracowany przewodnik metodyczny w dwóch częściach „Ochronić wychowując”. Zawiera on tygodniowe plany pracy wychowawczo-dydaktycznej oraz propozycje praktycznej ich realizacji w ciągu dnia. Podaje również przykłady rozwiązań ułatwiających nauczycielowi prowadzenie obserwacji i diagnozy przedszkolnej.

 

Menu dodatkowe

Dzisiaj jest

czwartek,
01 października 2020

(275. dzień roku)

Święta

Czwartek, XXVI Tydzień zwykły
Rok A, II
Wspomnienie św. Teresy od Dzieciątka Jezus, dziewicy, dr Kościoła

Licznik

Liczba wyświetleń:
2750078