Menu

 

Program wychowania przedszkolnego

 

Program wychowania przedszkolnego wg koncepcji pedagogicznej bł. Edmunda Bo­ja­now­skie­go, został napisany przez Siostry Ochroniarki ze Zgromadzenia Sióstr Służebniczek Dębickich.

Podstawę do opracowania programu stanowią: chrześcijańska koncepcja człowieka, teoretyczne przesłanki pedagogiki personalistycznej wyrażone w integralnej pedagogice przedszkolnej w systemie i koncepcji pedagogicznej bł. E. Bojanowskiego, kon­cepcja integralnego wychowania Stefana Kunowskiego, charyzmat Sióstr Służebniczek, któ­rym jest służba dzieciom, ubogim i chorym, wiedza i praktyka pedagogiczna wynikająca z tradycji i współczesnej działalności oświatowej i opiekuńczo-wychowawczej Zgromadzenia oraz obowiązująca Podstawa programowa wychowania przedszkolnego dla przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych (Rozpo­rządzenie MEN z dnia 30 maja 2014 (Dz.U. 2014, poz. 803).

W formułowaniu celów oraz tworzeniu programu korzystano ze współczesnych osiągnięć nauki i praktyki pedagogicznej, aby w sposób odpowia­dający aktualnej rzeczywistości wychowania przed­szkol­nego, za­adoptować to, co wynika ze specyfiki integralnej pedagogiki w systemie wychowania bł. E. Boja­nowskie­go.

 

Zawiera ona konkretne ideały i wzory osobowe, jasno określoną misję i wizję działalności opiekuńczo-wychowawczej w ochron­kach-przed­szko­lach, koncepcję wychowania i pracy dydaktycznej, które razem czynią oparty na nich program wychowania przedszkolnego nie jako alternatywną wobec innych, ale wręcz bardzo atrakcyjną i potrzebną współcześnie propozycję dla rodziców i nauczycieli.

Do programu wychowania przedszkolnego został opracowany przewodnik metodyczny w dwóch częściach „Ochronić wychowując”. Zawiera on tygodniowe plany pracy wychowawczo-dydaktycznej oraz propozycje praktycznej ich realizacji w ciągu dnia. Podaje również przykłady rozwiązań ułatwiających nauczycielowi prowadzenie obserwacji i diagnozy przedszkolnej.

 

Menu dodatkowe

Dzisiaj jest

poniedziałek,
13 lipca 2020

(195. dzień roku)

Święta

Poniedziałek, XV Tydzień zwykły
Rok A, II
Wspomnienie św. pustelników Andrzeja Świerada i Benedykta

Licznik

Liczba wyświetleń:
2689707