Menu

FORMACJA

Dar powołania do życia zakonnego domaga się odpowiedzi oraz odpowiedzialności za jego wierną realizację na każdym etapie życia. Siostry poprzez formację, dążą do osiągnięcia celu, dla którego zostały stworzone i powołane przez Boga. 

Do Zgromadzenia może być przyjęta każda katoliczka, która kieruje się intencją poświęcenia się służbie Bogu, posiada dobre zdrowie fizyczne, psychiczne i moralne oraz jest wolna od przeszkód kanonicznych.

ETAPY FORMACJI:   

KANDYDATURA

          Przyjęte do Zgromadzenia dziewczęta odbywają okres przygotowawczy – kandydaturę. W tym czasie mają możliwość bliższego poznania Zgromadzenia i jego charyzmatu.
POSTULAT

          W czasie tego etapu postulantki weryfikują własne powołanie, uzupełniają wiedzę religijną i dążą do pełnego rozwinięcia osobistych przymiotów i umiejętności praktycznych związanych z realizacją charyzmatu Założyciela i misji Zgromadzenia.
W Polsce kandydatura i postulat odbywa się w Domu Macierzystym, ul. Krakowska 15,
39-200 Dębica.          

NOWICJAT

          Formacja nowicjacka przebiega w atmosferze modlitwy, skupienia i pokoju oraz pewnego odosobnienia od świata. Nowicjuszki w tym czasie starają się dokładniej rozpoznać swoje powołanie i jak najlepiej przygotować się do złożenia pierwszych ślubów.
W Polsce dom nowicjatu znajduje się w Tuchowie,  ul. Zielona 10,
33-170 Tuchów, tel. 014 652 58 36, e-mail:.

JUNIORAT

          Czas od pierwszych ślubów do profesji wieczystej, zwany jest junioratem. Siostry juniorystki przebywają na placówkach Zgromadzenia, gdzie poprzez modlitwę pełnione posługi i inne ćwiczenia zakonne przygotowują się do złożenia ślubów wieczystych.

FORMACJA STAŁA 

          Formacja stała polega na ciągłym dążeniu do wzrostu duchowego, pogłębianiu wiedzy religijnej i uzupełnianiu kwalifikacji zawodowych, a także nabywaniu umiejętności przystosowywania się do zmieniających się warunków czasu i wynikających stąd nowych zadań, z zachowaniem wierności swemu powołaniu i charyzmatowi Zgromadzenia.
          Działanie Ducha Świętego skłania siostry do przestrzegania momentów modlitwy, milczenia i samotności oraz wytrwałej prośby o Boży dar mądrości pośród trudów każdego dnia.

Menu dodatkowe

Dzisiaj jest

środa,
30 września 2020

(274. dzień roku)

Święta

Środa, XXVI Tydzień zwykły
Rok A, II
Wspomnienie św. Hieronima, prezb. i dr Kościoła

Licznik

Liczba wyświetleń:
2749997