FORMACJA

Dar powołania do życia zakonnego domaga się odpowiedzi oraz odpowiedzialności za jego wierną realizację na każdym etapie życia. Siostry poprzez formację, dążą do osiągnięcia celu, dla którego zostały stworzone i powołane przez Boga. 

Do Zgromadzenia może być przyjęta każda katoliczka, która kieruje się intencją poświęcenia się służbie Bogu, posiada dobre zdrowie fizyczne, psychiczne i moralne oraz jest wolna od przeszkód kanonicznych.

ETAPY FORMACJI:   

KANDYDATURA

          Przyjęte do Zgromadzenia dziewczęta odbywają okres przygotowawczy – kandydaturę. W tym czasie mają możliwość bliższego poznania Zgromadzenia i jego charyzmatu.
POSTULAT

          W czasie tego etapu postulantki weryfikują własne powołanie, uzupełniają wiedzę religijną i dążą do pełnego rozwinięcia osobistych przymiotów i umiejętności praktycznych związanych z realizacją charyzmatu Założyciela i misji Zgromadzenia.
W Polsce kandydatura i postulat odbywa się w Domu Macierzystym, ul. Krakowska 15,
39-200 Dębica.          

NOWICJAT

          Formacja nowicjacka przebiega w atmosferze modlitwy, skupienia i pokoju oraz pewnego odosobnienia od świata. Nowicjuszki w tym czasie starają się dokładniej rozpoznać swoje powołanie i jak najlepiej przygotować się do złożenia pierwszych ślubów.
W Polsce dom nowicjatu znajduje się w Tuchowie,  ul. Zielona 10,
33-170 Tuchów, tel. 014 652 58 36, e-mail:.

JUNIORAT

          Czas od pierwszych ślubów do profesji wieczystej, zwany jest junioratem. Siostry juniorystki przebywają na placówkach Zgromadzenia, gdzie poprzez modlitwę pełnione posługi i inne ćwiczenia zakonne przygotowują się do złożenia ślubów wieczystych.

FORMACJA STAŁA 

          Formacja stała polega na ciągłym dążeniu do wzrostu duchowego, pogłębianiu wiedzy religijnej i uzupełnianiu kwalifikacji zawodowych, a także nabywaniu umiejętności przystosowywania się do zmieniających się warunków czasu i wynikających stąd nowych zadań, z zachowaniem wierności swemu powołaniu i charyzmatowi Zgromadzenia.
          Działanie Ducha Świętego skłania siostry do przestrzegania momentów modlitwy, milczenia i samotności oraz wytrwałej prośby o Boży dar mądrości pośród trudów każdego dnia.

Dzisiaj jest

piątek,
14 grudnia 2018

(348. dzień roku)

Święta

Piątek, II Tydzień Adwentu
Rok C, I
Wspomnienie św. Jana od Krzyża, prezbitera i doktora Kościoła

Licznik

Liczba wyświetleń:
2178224